GGZ

Als kennispartner in de GGZ richten wij ons op de ggz kind en jeugd en ggz volwassenen. Met kwalitatieve vaktijdschriften, (hand)boeken, e-mailnieuwsbrieven en ons (online) nascholingsaanbod voorzien wij dagelijks in de informatiebehoeften van professionals. De behandelaar staat hierbij centraal, we brengen theorie naar de praktijk en faciliteren het evidence based werken. Dit doen wij onder andere voor (GZ-) psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, (ortho)pedagogen en psychiaters. Als professionele én educatieve uitgeverij bereiken wij bovendien professionals al vanaf hun opleiding.

Om uw doelgroep gericht te bereiken heeft u keuze uit een zeer gespecialiseerd aanbod van vaktijdschriften. Onze bekende titels zoals GZ-psychologie, Kind en Adolescent, Kind en Adolescent Praktijk en Neuropraxis worden zeer intensief gelezen en goed gewaardeerd. Kind en Adolescent Praktijk is bij uitstek een goed medium om psychologen die in de jeugdzorg werken te bereiken. In onze adverteerders klantenkring bevinden zich veel opleidingsinstituten, uitgeverijen, beroepsverenigingen, praktijken en gemeenten.

Contact met sales

Bereik

Contact met sales