Denkbeeld

Tijdschrift voor psychogeriatrie

Denkbeeld schenkt aandacht aan de oudere mens en de problemen die zich in de latere levensfase kunnen voordoen: van dementie tot angst, van achterdocht tot depressiviteit. Dit is het terrein van de psychogeriatrie en daar is Denkbeeld als het eerste en enige Nederlandstalige tijdschrift in thuis.
Uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie.

Contact met sales
  • 6 x per jaar Frequentie

  • 1.700 Oplage

Positionering
Populair wetenschappelijk opinieblad voor psychogeriatrie
Profiel
Opinie, wetenschap, praktijk, beleid
Doelgroep
Geriaters, ouderenpsychiaters, gerontologen, ouderenzorgpsychologen, verpleeghuisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden
Voordelen
Hét enige tijdschrift voor psychogeriatrie
Gegarandeerd bereik en sterke lezersbinding door binding met VPG vereniging
Toegankelijk voor lezersdoelgroep, inhoudelijk en vlot geschreven
Communicatie-mogelijkheden
Adverteren
Bijsluiten
Insteken
Meehechten

Contact met sales