GZ-Psychologie

Tijdschrift over gezondheidszorgpsychologie www.gzpsychologie.nl

GZ-Psychologie is een onafhankelijk tijdschrift en richt zich geheel op de snelgroeiende beroepsgroep van gz-psychologen. GZ-Psychologie wil de identiteit en de positie van de gz-psychologen versterken en een brug slaan tussen wetenschap en praktijk. Het bevat wetenschappelijke artikelen over diagnostiek, indicatiestelling en behandelingen; informatie over de praktische uitoefening van het vak, zoals de opleiding, profielen en richtlijnen; en een aantal vaste rubrieken, zoals nieuws en agenda.

Contact met sales
  • 6 x per jaar Frequentie

  • 1.400 Oplage

Positionering
GZ-Psychologie is een onafhankelijk tijdschrift en richt zich op de snelgroeiende beroepsgroep van gz-psychologen
Profiel
Slaat brug tussen wetenschap en praktijk, praktisch toepasbaar, toegankelijk
Doelgroep
(GZ)-psychologen
Voordelen
• Onafhankelijk tijdschrift
• Snel groeiende beroepsgroep
• Sterke binding met beroepsverenigingen, o.a. de NVGzP
Communicatie- mogelijkheden
Adverteren
Bijsluiter/insteker
Meehechter

Tarieven & specificaties

Contact met sales