Huisarts & Wetenschap

Wetenschappelijk fundament voor de huisarts

Huisarts & Wetenschap publiceert de NHG-standaarden, nascholingsrubrieken, verslagen van onderzoeksresultaten, epidemiologische berichten, literatuur- en boekbesprekingen en een NHG-katern. Elke rubriek is sterk gericht op de praktijk van de huisarts, het nut voor de praktijkvoering staat centraal. Leden van het Nederlands Huisartsen Genootschap ontvangen het tijdschrift via het NHG.

Contact met sales

HenW.org

Op henw.nl hebben abonnees toegang tot alle artikelen en online nieuws, zowel via desktop, tablet en smartphone. Vanuit het tijdschrift wordt de lezer actief verwezen naar de website Met achtergrondinformatie bij artikelen en/of tabellen, geaccrediteerde toetsen, video’s en quizzen. Het is mogelijk om te adverteren op het openbare deel van de website (openbaar voor niet farma) en het afgeschermde ledendeel Bekijk HenW.org
  • 270.000 Bezoekers p/m

  • 344.797 Pageviews p/m

H&W nieuwsbrief

Wekelijks (op donderdag) ontvangen abonnees de H&W e-mailnieuwsbrief. In deze gewaardeerde digitale nieuwsbrief kunt u een banner plaatsen op een prominente positie bovenaan de nieuwsbrief.
  • 1 x per week Frequentie

  • 12.000 Oplage

  • 45% Open rate

H&W

Huisarts & Wetenschap publiceert de NHG-standaarden, nascholingsrubrieken, verslagen van onderzoeksresultaten, epidemiologische berichten, literatuur- en boekbesprekingen en een NHG-katern. Elke rubriek is sterk gericht op de praktijk van de huisarts, het nut voor de praktijkvoering staat centraal. Leden van het Nederlands Huisartsen Genootschap ontvangen het tijdschrift via het NHG. Bekijk H&W
  • 12 x per jaar Frequentie

  • 14.250 Oplage

Tarieven & specificaties

Contact met sales