Huisarts & Wetenschap

Wetenschappelijk fundament voor de huisarts

Huisarts & Wetenschap publiceert de NHG-standaarden, nascholingsrubrieken, verslagen van onderzoeksresultaten, epidemiologische berichten, literatuur- en boekbesprekingen en een NHG-katern. Elke rubriek is sterk gericht op de praktijk van de huisarts, het nut voor de praktijkvoering staat centraal. Leden van het Nederlands Huisartsen Genootschap ontvangen het tijdschrift via het NHG.

Contact met sales
  • 12 x per jaar Frequentie

  • 14.600 Oplage

  • 95% Spontane bekendheid

Positionering
Huisarts & Wetenschap geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde
Profiel
Wetenschappelijk, Betrouwbaar, Diepgaand, Need to know, Evidence-based
Doelgroep
Huisarts, leden huisartspraktijk, huisarts in opleiding, geïnteresseerden in de eerstelijnszorg
Voordelen
• Alle huisartsen en in de eerstelijnszorg geïnteresseerden ontvangen Huisarts & Wetenschap
• Huisarts & Wetenschap is een zeer gewaardeerd vaktijdschrift
• Huisarts & Wetenschap wordt zeer intensief gelezen
• Huisartsen bewaren Huisarts & Wetenschap als naslag
• Huisarts & Wetenschap is specifiek op het huisartsenvak gericht
Communicatie- mogelijkheden
Advertentie
Meehechter
Bijsluiter

Tarieven & specificaties

Contact met sales