Nederlands Tijdschrift voor Diabetologie

Bijblijven in de diabetologie

Het Nederlands Tijdschrift voor Diabetologie (NTD) houdt de ontwikkelingen in de diabetologie in de breedste zin van het woord bij. Dit door onder meer uitgebreide aandacht voor klinische en wetenschappelijke ontwikkelingen in de vorm van oorspronkelijke artikelen, besprekingen van boeken of proefschriften en referaten van internationale publicaties.

NTD wordt in samenwerking met NVDO en de Diabetes Kamer ontwikkeld.

Contact met sales
  • 4 x per jaar Frequentie

  • 4.300 Oplage

Positionering
Klinische en wetenschappelijke ontwikkelingen in de diabetologie
Profiel
Onafhankelijk, Wetenschappelijk
Doelgroep
Specialist, huisarts, internist en kinderarts met interesse voor diabetes
Voordelen
Bereik een groot aantal specialisten en huisartsen die actief bezig zijn met diabetologie
Communicatie- mogelijkheden
Advertentie
Meehechter
Bijsluiter

Contact met sales