Netherlands Heart Journal

Bijblijven in de cardiologie

Netherlands Heart Journal is in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en de Nederlandse Hartstichting het medium wat rapporteert over nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek en actualiteiten op het gebied van hart- en vaatziekten. Naast de artikelen wordt aandacht besteed aan promoties, oraties, nieuws uit de internationale literatuur, congresverslagen en de congresagenda en nieuws.

Contact met sales
  • 11 x per jaar Frequentie

  • 2650 Oplage

Positionering
NHJ rapporteert over nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek en actualiteiten op het gebied van hart- en vaatziekten
Profiel
Specialistisch, Wetenschappelijk, Internationaal
Doelgroep
Cardioloog, cardioloog in opleiding, cardiopulmonaalchirurg, kindercardioloog, internist, leden NVVC
Voordelen
Bereik de leden van NVVC, een uitstekende dekking van uw doelgroep
Communicatie- mogelijkheden
Advertentie
Meehechter
Bijsluiter

Tarieven & specificaties

Contact met sales