Neuropraxis

Neurowetenschappen in de praktijk

NeuroPraxis is het eerste Nederlandstalige tijdschrift dat ingaat op achtergronden én toepassingen van actuele neurowetenschappelijke informatie. NeuroPraxis biedt praktische en relevante informatie over onderzoek, theorievorming, diagnostiek en behandelmethoden. NeuroPraxis slaat een brug tussen theorie en praktijk.

Contact met sales
  • 6 x per jaar Frequentie

  • 450 Oplage

Positionering
Heldere presentatie van neurowetenschappelijke informatie en het leggen van een relatie met de praktijk vormen de pijlers van NeuroPraxis
Profiel
Wetenschappelijk, praktijkgericht
Doelgroep
Neuropsychologen, klinisch neurologen, klinisch psychologen, revalidatieartsen, psychotherapeuten, psychologisch assistenten
Voordelen
Bereik specialisten die actief bezig zijn met neurowetenschappen
Communicatie- mogelijkheden
Adverteren
Bijsluiter/Insteker
Meehechter

Contact met sales