Pallium

Multidisciplinair tijdschrift over palliatieve zorg

Pallium volgt de medische en verpleegkundige ontwikkelingen op het gebied van palliatieve zorg. Daarbij is de praktijk de belangrijkste leidraad. Hoewel de ontwikkelingen in Nederland en Vlaanderen vooral betrekking hebben op de zorg voor stervenden, streeft de redactie ernaar een breder spectrum van palliatieve zorgverlening te beschrijven.

Contact met sales
  • 5 x per jaar Frequentie

  • 800 Oplage

Positionering
Pallium volgt de medische en verpleegkundige ontwikkelingen op het gebied van palliatieve zorg. Daarbij is de praktijk de belangrijkste leidraad. Hoewel de ontwikkelingen in Nederland en Vlaanderen vooral betrekking hebben op de zorg voor stervenden, streeft de redactie ernaar een breder spectrum van palliatieve zorgverlening te beschrijven
Profiel
Praktisch, inhoudelijk, verdiepend
Doelgroep
Verpleegkundigen (palliatieve zorg), verpleeghuisartsen, huisartsen en specialisten werkzaam in ziekenhuizen, oncologische klinieken, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, huisartspraktijken
Voordelen
Via Pallium bereikt u een groot aantal specialisten binnen de palliatieve zorg
Communicatie- mogelijkheden
Adverteren
Bijsluiter/insteker
Meehechter

Tarieven & specificaties

Contact met sales