Sociaal Bestek

Tijdschrift voor werk, inkomen en zorg

Sociaal Bestek biedt informatie over wet- en regelgeving, beleidsontwikkelingen en uitvoeringspraktijk. Met onafhankelijke en kritische beschouwingen, analyses, confrontatie tussen systeemwereld en leefwereld, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en jurisprudentie.

Sociaal Bestek informeert en daagt uit.

Contact met sales
  • 6 x per jaar Frequentie

  • 450 Oplage

Positionering
Hét vakblad voor specialisten op het terrein van participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning
Profiel
Onafhankelijk, kritisch, actueel
Doelgroep
Management en beleidsmedewerkers van sociale diensten, gemeentelijke diensten, sociale zaken en welzijn, UWV, SVB,opleidingscentra, reïntegratiebedrijven, cliëntenorganisaties en stichtingen en belangenverenigingen
Voordelen
Sociaal Bestek is hét oudste en gezaghebbende vakblad voor specialisten op het terrein van participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning. Het vakblad bevat actuele informatie over wet- en regelgeving, beleidsontwikkelingen en uitvoeringspraktijk. Met onafhankelijke en kritische beschouwingen, analyses, confrontatie tussen systeemwereld en leefwereld, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en jurisprudentie.
Communicatie-mogelijkheden
Advertenties, advertorials en inserts
Uitklapbare cover, opplakker, testimonial, meehechter, outsert

Tarieven & specificaties

Contact met sales