Tandartspraktijk

Onafhankelijk vakblad voor de tandarts

Tandartspraktijk neemt een standpunt in: het volgt het gevoerde beleid van overheid, verzekeraars en beroepsorganisaties kritisch en is niet bang voor een opiniërende stellingname.

Tandartspraktijk informeert tandartsen over de meest recente ontwikkelingen in de tandheelkunde en tandtechniek door praktisch toepasbare klinische artikelen en herkenbare casuïstiek, toegelicht aan de hand van vele duidelijke kleurenfoto’s, röntgenfoto’s en tekeningen.

Jaarlijks vindt het TP congres plaats, daarnaast organiseren wij ook (regionale)nascholingbijeenkomsten.

Contact met sales
  • 10 x per jaar Frequentie

  • 4.890 Oplage

Postionering
Tandartspraktijk fungeert als intermediair bij de éducation permanente voor de tandarts als algemeen practicus
Profiel
Praktisch, inhoudelijk, verdiepend, opiniërend
Doelgroep
Tandartsen en tandtechnici
Voordelen
De juiste mix van goed beschreven casussen, congresverslagen en onderwerpen van maatschappelijke aard maken Tandartspraktijk een veel gelezen tijdschrift onder algemeen practici
Communicatie- mogelijkheden
Adverteren >>Bekijk infographic onderzoek
Bijsluiter/insteker
Meehechter
TP Congres >>Bekijk sponsormogelijkheden
StandbyDag>>Bekijk sponsormogelijkheden

Contact met sales