Jeugdbeleid

Volgt en initieert ontwikkelingen

Jeugdbeleid volgt en initieert ontwikkelingen in het jeugdbeleid, in het bijzonder in het lokale jeugdbeleid en in de jeugdzorg. Er is aandacht voor (toekomstige) ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Het jeugdbeleid wordt volgend, analyserend, vergelijkend en kritisch beschouwd. Een onafhankelijke redactie staat borg voor kwaliteit en inhoud.

Naast informatie over jeugdbeleid wordt er aandacht besteed aan zijn deelterreinen als jeugdzorg, JGZ, vrije tijd, onderwijs, lokaal jeugdbeleid en LVG

Contact met sales
  • 4 x per jaar Frequentie

  • 600 Oplage

Positionering
Jeugdbeleid loopt vooruit op ontwikkelingen in de samenleving en het lokale jeugdbeleid
Profiel
Kritisch, analytisch, wetenschappelijk
Doelgroep
Politici, beleidsmakers, managers van jeugdinstellingen en -organisaties, uitvoerenden en andere geïnteresseerden in de totstandkoming van jeugdbeleid
Voordelen
•De abonnees van Jeugdbeleid zijn de beslissers en beleidsmakers
•Jeugdbeleid wordt verspreidt binnen het rijk, provincie en gemeente
Communicatie- mogelijkheden
Advertentie
Meehechter
Bijsluiter

Tarieven & specificaties

Contact met sales