Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg

Informatief vakblad voor de JGZ

Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg belicht elk nummer vijf à zes onderwerpen in afgeronde vorm.

Het tijdschrift is een efficiënt middel om op de hoogte te blijven van belangrijke praktijkervaringen, onderzoeksresultaten en aanverwante onderwerpen.

Jaarlijks verschijnt een themanummer.

Contact met sales
  • 6 x per jaar Frequentie

  • 660 Oplage

Positionering
Vakblad voor professionals in de jeugdgezondheidszorg
Profiel
Onderzoekend, Praktisch
Doelgroep
CB-arts, CB-verpleegkundige, schoolarts, jeugdarts, huisarts, kinderarts
Voordelen
Bereik professionals in de jeugdgezondheidszorg
Communicatie- mogelijkheden
Advertentie
Meehechter
Bijsluiter

Tarieven & specificaties

Contact met sales