Tijdschrift voor psychotherapie

Vakblad voor de professionele psychotherapie in Nederland en Vlaanderen

Het Tijdschrift voor psychotherapie is een spreekbuis bij uitstek van de professionele psychotherapie in Nederland en Vlaanderen. Ook is het een medium voor kennisname van bevindingen en inzichten, standpunten en methoden. Het blad stimuleert de discussie tussen psychotherapeuten en is een forum voor alle serieuze stromingen binnen en opvattingen over de psychotherapie.

Contact met sales
  • 6 x per jaar Frequentie

  • 1.100 Oplage

Positionering
Het Tijdschrift voor psychotherapie biedt informatie over ontwikkelingen in de psychotherapie in binnen- en buitenland, over opleidingen, over wetenschappelijk onderzoek, over casuïstiek, over boeken en congressen
Profiel
Wetenschappelijk, deskundig, toegankelijk, internationaal
Doelgroep
Psychotherapeuten en psychiaters
Voordelen
Het enige Nederlandstalige medium dat psychotherapie internationaal belicht.
Communicatie- mogelijkheden
Adverteren
Bijsluiter/insteker
Meehechter

Tarieven & specificaties

Contact met sales