Tijdschrift voor urologie

Bijblijven in de urologie

Het Tijdschrift voor Urologie (TvU) is een vaktijdschrift voor en door urologen en urologen in opleiding. Het TvU is het officiële orgaan van de Nederlandse Vereniging voor Urologie.

De redactie beoogt de urologen in Nederland informeren over de ontwikkelingen en vorderingen in de urologie in het algemeen en van urologische kliniek in het bijzonder.

Naast artikelen wordt er aandacht besteed aan het bespreken van de NHG-Standaarden, boeken en congressen in binnen- en buitenland.

Ook bevat dit tijdschrift verenigingsnieuws van de NVU.

Contact met sales
  • 8 x per jaar Frequentie

  • 900 Oplage

Positionering
Hét vaktijdschrift voor urologen in Nederland
Profiel
Diepgaand, Wetenschappelijk
Doelgroep
Urologen
Voordelen
Bereik alle leden van de Nederlandse Vereniging voor Urologie, een uitstekende dekkingsgraad van uw doelgroep
Communicatie- mogelijkheden
Advertentie
Meehechter
Bijsluiter

Tarieven & specificaties

Contact met sales