Vakblad Sociaal Werk

(voorheen Maatwerk)

Het Vakblad Sociaal Werk behandelt alle facetten van het sociaal werk. Het signaleert, analyseert, rapporteert en informeert. En presenteert leerzame ervaringen uit de diverse werkvelden waarin maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen zich bevinden. De ontwikkelingen en veranderingen in de samenleving worden nauwgezet gevolgd. Daarnaast gaat het uitgebreid in op de kwaliteit van het sociaal werk en is het een forum voor uitwisseling van opvattingen en visies. Ook bevat het blad boekbesprekingen en aankondigingen van symposia.

Contact met sales
  • 6 x per jaar Frequentie

  • 4.300 Oplage

Positionering
Het vakblad informeert over (inhoudelijke) ontwikkelingen in het vakgebied en het werkveld van het sociaal werk en de (maatschappelijke) discussies daaromheen
Profiel
Opinie, praktijk, beleid
Doelgroep
Maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers, sociaal agogen en studenten. Leden van de beroepsvereniging BPSW (voorheen NVMW)
Voordelen
• Groot en direct lezersbereik waaronder de leden van de BPSW
• Diversiteit aan onderwerpen die het meeleesgehalte groot maken binnen de doelgroep
Communicatie- mogelijkheden
Adverteren
Bijsluiter/Insteker
Meehechter

Tarieven & specificaties

Contact met sales