Verslaving

Tijdschrift over verslavingsproblematiek

Het tijdschrift Verslaving biedt toegankelijke en gedegen informatie over de preventie, de behandeling en de maatschappelijke opvang van verslaafden. Daarnaast besteedt Verslaving aandacht aan de verslavende middelen zelf en aan de omgang met verslaafden. Deze achtergrondinformatie wordt afgewisseld met onderhoudende korte bijdragen, prikkelende discussies, toelichtingen en actuele literatuurinformatie.

Contact met sales
  • 4 x per jaar Frequentie

  • 350 Oplage

Positionering
Toegankelijke informatie over de preventie, de behandeling en de maatschappelijke opvang van verslaafden
Profiel
Toegankelijk, prikkelend, betrouwbaar, praktisch
Doelgroep
Agogen, vaktherapeuten, psychiaters, artsen, verpleegkundigen, psychologen, managers, bestuurders, beleidsmakers
Voordelen
Hoge leesintensiteit
Communicatie- mogelijkheden
Adverteren
Bijsluiter/insteker
Meehechter

Tarieven & specificaties

Contact met sales